นพ.ธีระวัฒน์ โพสต์ เริ่มเห็นปัญหาหลังฉี ด ภูมิขึ้นน้อยมาก

ข่าวทั่วไป

เชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดหนักอย่างรุนแรงไปทั่วโลก และในประเทศไทยตอนนี้ก็วิกฤตเหมือนกันเพราะยังคงพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแทบทุกวันเลยทีเดียว โดยทางรัฐบาลก็รณรงค์ให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนกันแต่ก็ยังมีบางคนที่วาดกลัวไม่กล้าไปฉีด

ล่าสุด ศาสตราจารย์ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ออกมาเผยว่า ” เริ่มเห็น ปัญหาภูมิขี้นน้อยถึงน้อยมากมาก…ต้องเริ่มระมัดระวัง นพ เขตต์ ศรีประทักษ์ คุณชนิดา รุจิศรีสาโรช นพ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

ผู้ที่ได้รับวัคซีนชิโนแวค ครบสองเข็มไปแล้ว สามถึงสี่สัปดาห์พบว่ามีหลายรายที่ neutralizing antibody ไม่มี หรือที่ สูงเพียง 20-30%การวัด ตัดที่ 20% inhibition คือความสามารถในการยับยั้งไวรัสได้ต้องมากกว่า 20% จึงจะถือว่ามีภูมิคุ้มกัน(ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ โรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ จุฬา)

ทั้งนี้อาจจัดแบ่งออกได้ เป็นสามลักษณะ

1- คนที่ได้รับวัคซีนตามปกติจะมี การตอบสนองที่สูง กลางและต่ำเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่ต้องขึ้นวัคซีนเทคนิคเชื้อตายเช่นวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าต้องฉีดสามเข็มในวันที่ศูนย์ สามและเจ็ดถึงจะเริ่มเห็นภูมิคุ้มกันในเลือดประมาณวันที่ 10 และขึ้นในทุกคนในวันที่ 14ดังนั้นวัคซีนชิโนแวค ฉีดสองเข็มห่างกันหนึ่งเดือนจึงทำการประเมินที่สามหรือสี่สัปดาห์หลังจากเข็มที่สอง แต่ทั้งนี้ควรจะต้องมีภูมิขึ้นในระดับน่าพอใจในทุกคน

2- แต่ในบางกลุ่มที่ได้รับวัคซีนในวันเดียวกัน รับการฉีดที่เดียวกัน ปรากฏว่าไม่มีภูมิขึ้นเลย (น้อยกว่า 20%) อาจเป็นไปได้ว่าวัคซีนในชุดเดียวกันนั้นอาจจะมีปัญหา

3- มีภาวะประจำตัวที่สำคัญเช่น สูงอายุและมีเบาหวาน ที่ ภูมิไม่ขึ้น ทั้งนี้จากการเก็บข้อมูลของสถาบันแห่งหนี่ง

4. เริ่มมีการรายงายผู้ป่วย covid 19 ทั้งๆที่ฉีด Sinovac ครบ 2 เข็ม และ astra 1 เข็มแล้วบางรายที่ติดมีการตรวจวัดภูมิคุ้มกันหลังฉีดแล้วว่าขึ้น แต่ไม่สูงมาก

•ดังนั้นในกรณีที่ภูมิไม่ขึ้นหรือขึ้นน้อยกว่า 68% ซึ่งเป็นตัวเลขในทางทฤษฎีที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันการติดอาจจะต้องพิจารณาถึงการได้รับวัคซีนเข็มที่สามไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อเก่าหรือยี่ห้อใหม่ก็ตาม

•นอกจากนั้น ในกรณีของการเกิดอาการแพ้หรือมีผลข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นวัคซีนอะไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าทำให้ภูมิคุ้มกันยิ่งสูงขึ้น เพราะเป็นการอักเสบผ่านทางคนละระบบ

•ทางการสิงคโปร์ยินยอมให้ผู้ที่มีประวัติแพ้ยาหรือแพ้อาหารอย่างรุนแรงฉีดmRNA ได้ แต่ปรากฏว่าด้วยสาเหตุอะไรอธิบายไม่ได้ คนสิงคโปร์มีปฏิกิริยาแพ้ค่อนข้างรุนแรงต่อวัคซีน ดังนั้นให้เป็นข้อปฏิบัติว่าถ้ามีอาการแพ้ดังกล่าวให้ไปฉีดวัคซีนอื่นเช่นซิโนแวค”

ขอบคุณข้อมูล:ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha

เรียบเรียงโดย:khobkhao chuydaily