กลุ่มผู้ขอทบทวนสิทธิ์ ที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่แล้ว แต่ไม่พบตัวดูด่วน

ข่าวทั่วไป

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังสรุปความคืบหน้ามาตรการ 5,000 เราไม่ทิ้งกัน ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 14 . 0 ล้านคน คาดว่า จะสามารถจ่ายเงินเยียวยาให้

ได้ทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ ส่วนวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 จะมีการโอนเงินให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์อีกประมาณ 1.6 ล้านคน ซึ่งรวมถึงกลุ่มที่ข้อมูลบัญชีไม่ถูกต้องและได้เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเป็นช่องทางพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนแล้ว

และหลังจากปิดทบทวนสิทธิ์เมื่อคืนวันที่ 10 พ.ค. เวลา 24.00 น. สรุปมีผู้ขอทบทวนสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 6.5 ล้านคน ขณะที่กลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมมีผู้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว 6.1 ล้านคน ยังขาดอีก 4 แสนคน อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังคาดว่า

ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 จะสามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ลงทะเบียนทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ในระดับ 98-99 เปอร์เซ็นต์ โดยอาจมีกลุ่มที่ตกค้างบ้าง เช่น กลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติมแต่ยังไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูลตามข้อ 4

และกลุ่มผู้ขอทบทวนสิทธิ์ที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่แล้วแต่ไม่พบตัวเนื่องจากปัจจุบันไม่ได้อยู่ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ตอนขอทบทวนสิทธิ์ กรณีนี้จะส่งต่อข้อมูลให้ผู้พิพักษ์สิทธิ์ในจังหวัดที่ท่านอยู่ในขณะนี้รับไปเป็นผู้ดูแลต่อไป

ซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินการเพิ่มขึ้นบ้าง ส่วนความคืบหน้าเรื่องมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร ขณะนี้กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับฐานข้อมูลการจ่ายเงินเยียวยาตามมาตรการ 5,000 บาท

และฐานข้อมูลข้าราชการและข้าราชการบำนาญตามที่กระทรวงเกษตรขอความอนุเคราะห์เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งข้อมูลให้กระทรวงเกษตรเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรเป็นไปตามกำหนดต่อไป

ขอบคุณข้อมูล : ฐานเศรษฐกิจ